Thursday, May 5, 2011

La Tahzan . . .


Jangan berdukacita selagi anda beriman kepada Allah . . . ”Tidak akan patah kemudi iman jika mulus nakhodanya di layar akidah . . . . “
dengan keimanan, manusia akan dapat mencapai bahagia, dengan kebingungan dan keraguan seseorang kepada Allah, sengsaralah bagi nya . . .  sesungguhnya, Allah itu Maha Mendengar . . . berdoalah dan memintalah pada Allah kerana Dia lah yang memiliki segalanya . . . dalam firmanNya :
“Kalaulah kiranya Allah mengetahui kebaikan yang ada pada mereka, tentulah Allah akan menjadikan mereka mendengar”
( Surah Al Anfal : 23 )
Jangan berdukacita, kerana sabar terhadap hal yang tidak disukai dan kesusahan adalah jalan menuju kejayaan . . .
” Dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu”
( Surah Luqman : 17 )
Sesiapa yang selalu membiasakan dirinya untuk bersabar maka Allah akan membuatnya menjadi penyabar . . . kesusahan itu akan mengelokkan jiwa sebanyak hidup yang dirosaknya . . Manakala kesenangan akan merosak jiwa sebanyak hidup yang diperbaikinya . . . oleh itu, jangan berdukacita kerana musibah, sebab anda tidak tahu hikmah di sebaliknya . . .
Ingatlah pada Allah, kerana dengan mengingati Allah akan membuat hati tenteram . . . kejujuran itu kekasih Allah . . . keterusterangan itu sabun pencuci hati . . . pengalaman itu bukti . . . dan seorang penunjuk jalan tidak akan membohongi rombongannya . . . tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih mulia pahalanya selain berzikir kepada Allah  . . . .
Berzikir kepada Allah adalah syurga Allah di bumi-Nya . . . maka sesiapa yang tidak pernah memasukinya, ia tidak akan dapat memasuki syurga-Nya di akhirat nanti . . . berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari pelbagai kerisauan, kebimbangan, kesedihan, kekesalan dan kegoncangan . . . dan zikir itulah jalan pintas paling mudah untuk mencapai kemenangan dan kebahagiaan yang sebenar . . . .
LA TAHZAN~
wassalam . . . . :)


No comments: